Coaching


Coaching Profil

Team coaching, Agile coaching, Life coaching, Executive coaching

Kit nevezünk coachnak?

Olyan személy, aki támogat, motivál, visszajelzéseket ad, felismerésekre késztet, mélyebb önismeretre vezet, segít fókuszálni és az álmok és tervek megvalósítására ösztönöz.

Mi az a coaching?

Olyan kölcsönös tiszteletre, bizalomra és elfogadásra épülő együttműködés, mely során a coach az ügyfelet a számára legfontosabb célok kitűzésében és elérésében segíti.
A coachingnak számtalan irányzata létezik és eszköztára is nagyon sokszínű, ezekről a későbbiekben igyekszem majd részletesebb képet adni.

A folyamatban a coach feladata, hogy világossá tegye az együttműködés formáját és kereteit, az ügyfél számára biztonságos környezetet teremtsen. Magatartásával, tapasztalataival, figyelmével, kérdéseivel és visszajelzéseivel támogatja az ügyfél kiteljesedését, fejlődését, a tudatosság elmélyülését.

International Coach Federation

Az International Coach Federation (ICF) tagja vagyok, certified coach.

Az International Coach Federation (ICF) a világ legnagyobb coach szervezete. 100 nemzetből több mint 20.000 tagja van, és 50 országban 100+ helyi szervezet tartozik hozzá. Az ICF célja, hogy építse, támogassa és megőrizze a szakma integritását, programjai és követelmény-rendszere segítségével. Szakmai követelményrendszere és etikai kódexe az iparág legelterjedtebb mércéjévé vált.

International Coach Federation

ICF coach 

Etikai kódex

ICF kompetenciák

 

 

A saját utam

Több, mint 20 éve gyűjtöm az élettapasztalatokat, mely idő alatt mint coach, vezető, mentor, tanácsadó, sokat tanultam az egyének, csapatok és különböző közösségek működéséről, viszonyairól. Az évek során egyre fontosabbá vált számomra a körülöttem élő és dolgozó emberek motivációja, érdeklődése, viselkedése, kapcsolatrendszere. Hogyan hatok a környezetemre és hogyan hat a környezet rám? Mitől lesz jobb és értékesebb az emberi élet? Mitől lesz élmény a csapatmunka, a közös alkotás? Mi gátolja a fejlődést a tanulást, az együttműködést és milyen tényezők segítenek a felemelkedésben? Milyen módon tudok pozitív hatással lenni a családom, gyermekeim, barátaim, munkatársaim életére, anélkül, hogy a saját elképzeléseimet és gondolataimat erőltetném rájuk?

2012 óta foglalkozom coachinggal. Tapasztalatom és meggyőződésem hogy a coaching egy életforma, amely a coach és a körülötte megforduló emberek számára is a fejlődés, a mélyebb megismerés folyamatos és végeláthatatlan univerzumát nyitja meg. Küldetésemnek érzem, hogy minél több ember, az élet minél több területén felfedezze az ebben rejlő értékeket, megtanulja kibontani tehetségét, megtalálni helyét a világban, megtapasztalja a változás lehetőségeit és ezáltal teljesebb, tartalmasabb életet élhessen.